Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Sekcja Nadzoru Inwestycyjnego i Remontów

  20-612 Lublin, ul.Głęboka 31
  tel. 81-441-69-60, fax 81-445-65-63
  Kierownik: mgr inż. Grzegorz Kasperek, Kierownik Sekcji
  tel. 81-445-69-60

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Cezary Drozd, starszy inspektor nadzoru inwestycyjnego, tel. 81-445-62-12
  • mgr inż. Tadeusz Genca, starszy inspektor nadzoru inwestycyjnego, tel. 81-445-65-63, e-mail