Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Sekcja Sanitarna

  20-612 Lublin ul. Głęboka 28
  tel. 81-531-96-04
  e-mail: marek.kowaleczko@up.lublin.pl
  Kierownik Sekcji w Dziale: mgr inż. Marek Kowaleczko, Kierownik Sekcji
  tel. 81-531-96-04, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Pozostali pracownicy

  • Witold Czubacki, hydraulik, tel. 81-461-00-61 w. 151
  • inż. Józef Gruszka, specjalista-automatyk, tel. 81-445-61-37
  • Krzysztof Kotowicz, ciepłownik, tel. 81-445-66-20
  • mgr inż. Waldemar Matysek, hydraulik, tel. 81-445-67-51
  • Józef Sadownik, hydraulik, tel. 81-524-81-30
  • Roman Suchodolski, hydraulik, tel. 81-531-96-99
  • mgr inż. Kamil Szalak, specjalista-automatyk, tel. 81-531-96-05
  • Grzegorz Szymański, automatyk, tel. 81-445-66-20
  • mgr inż. Robert Wierciński, hydraulik, tel. 81-445-67-51