Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
  Kierownik: prof. dr hab. Aleksandra Badora, profesor nadzwyczajny
  tel. 81-445-65-77, e-mail

  Jednostki podległe

  Profesorowie zwyczajni

  • prof. dr hab. Wiesław Bednarek, profesor zwyczajny, tel. 81-445-68-30, e-mail
  • prof. dr hab. Tadeusz Filipek, profesor zwyczajny, tel. 81-445-60-44, e-mail

  Profesorowie nadzwyczajni

   Adiunkci

   • dr. hab. Marzena Brodowska, adiunkt, tel. 81-445-60-45, e-mail
   • dr Jolanta Domańska, adiunkt, tel. 81-445-60-18, e-mail / Zakład Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych
   • dr Jolanta Kozłowska-Strawska, adiunkt, tel. 81-445-60-18, e-mail / Zakład Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych
   • dr Piotr Skowron, adiunkt, tel. 81-445-69-95, e-mail
   • dr Monika Skowrońska, adiunkt, tel. 81-445-69-95, e-mail / Zakład Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych
   • dr Przemysław Tkaczyk, adiunkt, tel. 81-445-65-29, e-mail

   Pozostali pracownicy

   • dr Paweł Harasim, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-60-27, e-mail
   • dr Monika Kwiecień, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-66-64, e-mail
   • Teresa Mitura, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-66-02

   Profesorowie emerytowani

   • prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Zygmunt Łabuda, profesor emerytowany