Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Zakład Ekologii Rolniczej

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  Kierownik: dr hab. Piotr Kraska, adiunkt
  tel. 81-445-67-78, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Adiunkci

  • dr Sylwia Andruszczak, adiunkt, tel. 81-445-66-87, e-mail
  • dr Ewa Kwiecińska-Poppe, adiunkt, tel. 81-445-66-87, e-mail
  • dr inż. Krzysztof Różyło, adiunkt, tel. 81-445-66-41, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • Edward Barbarowicz, starszy technik, tel. 663-628-544
  • mgr inż. Beata Krusińska, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-66-69, e-mail

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Edward Pałys, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Elżbieta Podstawka-Chmielewska, profesor emerytowany