Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa

  20-262 Lublin, ul. B. Dobrzańskiego 37
  Kierownik: dr inż. Wioletta Wróblewska, adiunkt
  tel. 81-461-00-61 w.158, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Adiunkci

  • dr inż. Dariusz Paszko, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w. 154, e-mail
  • dr inż. Joanna Pawlak, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w. 154, e-mail

  Asystenci

  • mgr inż. Łukasz Kopiński, asystent, tel. 81-461-00-61 w. 282, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Zenobia Kucia, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-461-00-61 w.174, e-mail