Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
  Kierownik: dr hab. Jadwiga Żebrowska, adiunkt
  tel. 81-445-60-29, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Adiunkci

  • dr Jacek Gawroński, adiunkt, tel. 81-445-69-38, e-mail
  • dr Elżbieta Kaczmarska, adiunkt, tel. 81-445-68-42, e-mail
  • dr hab. Roman Prażak, adiunkt, tel. 81-445-60-81, e-mail

  Asystenci

  • dr Magdalena Dyduch-Siemińska, asystent, tel. 81-445-67-76, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Wojciech Marecki, starszy technik, tel. 81-445-67-76, e-mail
  • mgr inż. Bożena Szafrańska, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-76, e-mail

  Profesorowie emerytowani

  • prof.dr hab. Jerzy Hortyński, profesor emerytowany, tel. 81-445-69-38, e-mail