Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Katedra Mikrobiologii Środowiskowej

  20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
  Kierownik: prof. dr hab. Teresa Korniłłowicz-Kowalska, profesor zwyczajny
  tel. 81-524-81-49, e-mail

  Jednostki podległe

  Profesorowie zwyczajni

  • prof. dr hab. Stefania Jezierska-Tys, profesor zwyczajny, tel. 81-524-81-61, e-mail

  Adiunkci

  • dr Justyna Bohacz, adiunkt, tel. 81-524-81-04, e-mail / Pracownia Mikologiczna
  • dr Kamila Rybczyńska - Tkaczyk, adiunkt, tel. 81-524-81-04, e-mail / Pracownia Mikologiczna
  • dr Agata Święciło, adiunkt, tel. 81-524-81-04, e-mail

  Asystenci

  • dr Jolanta Joniec, asystent, tel. 81-524-81-04, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Joanna Bednarz, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-05, e-mail
  • mgr inż. Edyta Kwiatkowska, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-04, e-mail
  • mgr Bernarda Turska, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-06, e-mail

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Jadwiga Furczak, profesor emerytowany