Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  Kierownik: prof. dr hab. Marian Wesołowski, profesor zwyczajny
  tel. 81-445-68-47, e-mail

  Jednostki podległe

  Profesorowie zwyczajni

   Profesorowie nadzwyczajni

   • dr hab. Cezary Kwiatkowski, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445 60 34, e-mail / Zakład Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich
   • prof. dr hab. Andrzej Woźniak, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-66-10, e-mail

   Adiunkci

   • dr Sylwia Andruszczak, adiunkt, tel. 81-445-66-87, e-mail / Zakład Ekologii Rolniczej
   • dr Rafał Cierpiała, adiunkt, tel. 81 445 67 97, e-mail
   • dr Dorota Gawęda, adiunkt, tel. 81-445-67-69, e-mail / Zakład Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich
   • dr Małgorzata Haliniarz, adiunkt, tel. 81-445-66-54, e-mail / Zakład Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich
   • dr Elżbieta Harasim, adiunkt, tel. 81-445-68-20, e-mail
   • dr hab. Piotr Kraska, adiunkt, tel. 81-445-67-78, e-mail / Zakład Ekologii Rolniczej
   • dr Ewa Kwiecińska-Poppe, adiunkt, tel. 81-445-66-87, e-mail / Zakład Ekologii Rolniczej
   • dr inż. Krzysztof Różyło, adiunkt, tel. 81-445-66-41, e-mail / Zakład Ekologii Rolniczej
   • dr Julia Wojciechowska-Solis, adiunkt, tel. 81-445-60-10, e-mail / Zakład Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich

   Pozostali pracownicy

   • Edward Barbarowicz, starszy technik, tel. 663-628-544 / Zakład Ekologii Rolniczej
   • mgr inż. Krzysztof Borej, St.specjalista inż.-techn., tel. 82- 591- 62- 04
   • mgr inż. Irena Klusek, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-67-55, e-mail
   • mgr inż. Beata Krusińska, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-66-69, e-mail / Zakład Ekologii Rolniczej
   • mgr inż. Justyna Łukasz, starszy technik, tel. 81-445-67-55, e-mail

   Profesorowie emerytowani

   • prof. dr hab. Karol Bujak, profesor emerytowany
   • prof dr hab. Stanisław Deryło, profesor emerytowany
   • profesor dr. hab. Jan Kapeluszny, profesor emerytowany
   • prof. dr hab. Edward Pałys, profesor emerytowany / Zakład Ekologii Rolniczej
   • prof. dr hab. Elżbieta Podstawka-Chmielewska, profesor emerytowany / Zakład Ekologii Rolniczej