Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami

  20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
  Kierownik: dr. hab. Grażyna Żukowska, adiunkt
  tel. 81-524-81-56, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Profesorowie zwyczajni

  • prof. dr hab. Stanisław Baran, profesor zwyczajny, tel. 81-524-81-54, e-mail
  • prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta, profesor zwyczajny, tel. 81-524-81-20, e-mail

  Adiunkci

  • dr Marta Bik-Małodzińska, adiunkt, tel. 81-524-81-13, e-mail
  • dr Sylwia Wesołowska, adiunkt, tel. 81-524-81-26, e-mail

  Asystenci

  • dr inż. Magdalena Myszura, asystent, tel. 81-524-81-60, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • mgr Daniel Strzałka, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-58, e-mail
  • mgr Alicja Strzałka, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-58, e-mail

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Maria Flis-Bujak, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-08