Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Zakład Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  Kierownik Zakładu: dr hab. Cezary Kwiatkowski, profesor nadzwyczajny
  tel. 81-445 60 34, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Profesorowie nadzwyczajni

   Adiunkci

   • dr Dorota Gawęda, adiunkt, tel. 81-445-67-69, e-mail
   • dr Małgorzata Haliniarz, adiunkt, tel. 81-445-66-54, e-mail
   • dr Julia Wojciechowska-Solis, adiunkt, tel. 81-445-60-10, e-mail