Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
  Kierownik: dr hab. Halina Lipińska, adiunkt
  tel. 81-445-60-90

  Jednostka nadrzędna

  Adiunkci

  • dr Alicja Bieske-Matejak, adiunkt, tel. 81-445-60-65, e-mail
  • dr Zbigniew Czarnecki, adiunkt, tel. 81-445-68-65, e-mail
  • dr Agnieszka Kępkowicz, adiunkt, tel. 81-445-69-03, e-mail
  • dr Wiesław Wańkowicz, adiunkt, tel. 81-445-69-82, e-mail
  • dr Teresa Wyłupek, adiunkt, tel. 81-445-68-94, e-mail

  Asystenci

  • dr Adam Gawryluk, asystent, tel. 81-445-69-94, e-mail