Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Pracownia Mikologiczna

  20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
  Kierownik: prof. dr hab. Teresa Korniłłowicz-Kowalska, profesor zwyczajny
  tel. 81-524-81-49, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Profesorowie zwyczajni

   Adiunkci

   • dr Justyna Bohacz, adiunkt, tel. 81-524-81-04, e-mail
   • dr Kamila Rybczyńska - Tkaczyk, adiunkt, tel. 81-524-81-04, e-mail