Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Dziekanat Wydziału Agrobioinżynierii

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  tel. 81-445-60-31
  e-mail: dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl
  Kierownik: mgr inż. Małgorzata Gośniak, Kierownik Dziekanatu
  tel. 81-445-60-31, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Marzena Gorzkowska, specjalista, tel. 81-445-65-02, e-mail
  • inż. Jadwiga Klimek, specjalista, tel. 81-445-66-44, e-mail
  • mgr inż. Agnieszka Kowalik, specjalista, tel. 81-445-69-46, e-mail
  • mgr inż. Maria Król, specjalista, tel. 81-445-68-06, e-mail
  • mgr Anna Smyk, starszy referent, tel. 81-445-66-32, e-mail