Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Zakład Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
  Kierownik: prof. dr hab. Aleksandra Badora, profesor nadzwyczajny
  tel. 81-445-65-77, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Profesorowie nadzwyczajni

   Adiunkci

   • dr Jolanta Domańska, adiunkt, tel. 81-445-60-18, e-mail
   • dr Jolanta Kozłowska-Strawska, adiunkt, tel. 81-445-60-18, e-mail
   • dr Monika Skowrońska, adiunkt, tel. 81-445-69-95, e-mail