Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Kołodziej, profesor zwyczajny
  tel. 81-445-66-79, e-mail

  Jednostki podległe

  Profesorowie zwyczajni

   Adiunkci

   • dr inż. Beata Król, adiunkt, tel. 81-445-60-76, e-mail / Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich
   • dr hab. Maria Miczyńska - Kowalska, adiunkt, tel. 81-445-67-75, e-mail / Zakład Socjologii Wsi
   • dr hab. Danuta Sugier, adiunkt, tel. 81-445-60-26, e-mail / Zakład Gospodarki Leśnej

   Asystenci

   • dr inż. Zdzisław Kaczmarski, asystent, tel. 81-445-65-91, e-mail / Zakład Gospodarki Leśnej
   • mgr Katarzyna Luchowska, asystent, tel. 81 445-69-81
   • dr inż. Łukasz Sęczyk, asystent, tel. 81-445-68-25, e-mail / Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich
   • dr inż Alicja Słupska, asystent, tel. 81 445 66 94, e-mail / Zakład Gospodarki Leśnej

   Wykładowcy

   • dr Konrad Buczma, wykładowca, tel. 81-445-65-91, e-mail / Zakład Socjologii Wsi
   • dr Andrzej Konieczny, starszy wykładowca / Zakład Gospodarki Leśnej
   • dr Adam Kornat, starszy wykładowca / Zakład Gospodarki Leśnej
   • mgr inż. Wojciech Koryciński, wykładowca / Zakład Gospodarki Leśnej
   • dr Sylwia Rogala-Walczyńska, wykładowca, tel. 81-445-65-91, e-mail / Zakład Socjologii Wsi

   Pozostali pracownicy

   • mgr inż. Adam Chojecki, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-461-00-61 w.243 / Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich
   • mgr Katarzyna Luchowska, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-69-81, e-mail / Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich
   • mgr inż. Anna Machnacz-Rolla, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-65-91, e-mail

   Profesorowie emerytowani

   • prof. dr hab. Stanisław Berbeć, profesor emerytowany
   • prof. dr hab. Czesław Szewczuk, profesor emerytowany
   • prof. dr hab. Janusz Wiśniewski, profesor emerytowany