Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Kołodziej, profesor zwyczajny
  tel. 81-445-66-79, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Adiunkci

  • dr inż. Beata Król, adiunkt, tel. 81-445-60-76, e-mail

  Asystenci

  • dr inż. Łukasz Sęczyk, asystent, tel. 81-445-68-25, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Adam Chojecki, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-461-00-61 w.243
  • mgr Katarzyna Luchowska, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-69-81, e-mail