Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
  tel. 81 445 65 87
  e-mail: halina.machaj@up.lublin.pl
  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Sawicka, profesor zwyczajny
  tel. 81-445-67-87, e-mail

  Jednostki podległe

  Profesorowie zwyczajni

   Profesorowie nadzwyczajni

   • prof. dr hab. Marek Ćwintal, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-66-49, e-mail / Zakład Agrometeorologii

   Adiunkci

   • dr hab. Aleksandra Głowacka, adiunkt, tel. 81-445-66-23, e-mail
   • dr hab. Leszek Rachoń, adiunkt, tel. 81-445-66-97, e-mail / Pracownia Towaroznawstwa Produktów Roślinnych
   • dr inż. Grzegorz Szumiło, adiunkt, tel. 81-445-67-93, e-mail / Pracownia Towaroznawstwa Produktów Roślinnych

   Asystenci

   • dr inż Anna Kiełtyka - Dadasiewicz, asystent, tel. 81-445-66-29, e-mail / Pracownia Towaroznawstwa Produktów Roślinnych
   • dr inż. Dominika Skiba, asystent, tel. 81-445-66-13, e-mail / Pracownia Towaroznawstwa Produktów Roślinnych

   Wykładowcy

   • dr inż. Alicja Węgrzyn, starszy wykładowca, tel. 81-445-69-02, e-mail / Zakład Agrometeorologii

   Pozostali pracownicy

   • Jerzy Ciszewski, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-461-00-61, w. 241
   • mgr inż. Andrzej Greguła, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-68-76
   • Jan Kukuryka, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-461-00-61, w. 241
   • mgr inż. Halina Machaj, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-65-87, e-mail

   Profesorowie emerytowani

   • prof. dr hab. Halina Borkowska, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-43
   • prof. dr hab. Szymon Dziamba, profesor emerytowany, tel. 81-445-60-01
   • prof. dr hab. Józef Kołodziej, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-86 / Zakład Agrometeorologii
   • prof. dr hab. Bolesław Styk, profesor emerytowany, tel. 81-445-60-01
   • prof. dr hab. Mieczysław Wilczek, profesor emerytowany, tel. 81-445-60-01
   • prof. dr hab. Stanisława Wójcik, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-43