Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Pracownia Towaroznawstwa Produktów Roślinnych

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Sawicka, profesor zwyczajny
  tel. 81-445-67-87, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Profesorowie zwyczajni

   Adiunkci

   • dr hab. Leszek Rachoń, adiunkt, tel. 81-445-66-97, e-mail
   • dr inż. Grzegorz Szumiło, adiunkt, tel. 81-445-67-93, e-mail

   Asystenci

   • dr inż Anna Kiełtyka - Dadasiewicz, asystent, tel. 81-445-66-29, e-mail
   • dr inż. Dominika Skiba, asystent, tel. 81-445-66-13, e-mail