Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Zakład Agrometeorologii

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
  Kierownik: prof. dr hab. Marek Ćwintal, profesor nadzwyczajny
  tel. 81-445-66-49, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Profesorowie nadzwyczajni

   Wykładowcy

   • dr inż. Alicja Węgrzyn, starszy wykładowca, tel. 81-445-69-02, e-mail

   Profesorowie emerytowani

   • prof. dr hab. Józef Kołodziej, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-86