Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Katedra Turystyki i Rekreacji

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
  e-mail: turystyka@up.lublin.pl
  Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Sawicki, profesor zwyczajny
  tel. 81-445-60-41, e-mail

  Jednostki podległe

  Profesorowie zwyczajni

   Adiunkci

   • dr. hab. Joanna Hawlena, adiunkt, tel. 81-445-66-88, e-mail
   • dr Anna Mazurek-Kusiak, adiunkt, tel. 81-445-66-46, e-mail
   • dr Rafał Rowiński, adiunkt, tel. 81-445-66-46, e-mail / Pracownia Rekreacji
   • dr. hab. Elżbieta Rutkowska, adiunkt, tel. 81-445-67-82, e-mail / Pracownia Rekreacji

   Asystenci

   • dr Sylwia Golian, asystent, tel. 81-445-68-33, e-mail

   Wykładowcy

   • dr Bożena Bednarska, starszy wykładowca, tel. 81-445-67-82, e-mail / Pracownia Rekreacji
   • dr Jerzy Koproń, starszy wykładowca, tel. 81-445-67-82 , e-mail

   Pozostali pracownicy

   • dr Grażyna Kowalska, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, e-mail
   • mgr Marta Kulawczuk, starszy technik, tel. 81-445-66-53, e-mail