Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl    Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy

    Jednostka nadrzędna

    Pozostali pracownicy

    • mgr inż. Dariusz Ciesielski, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 82-591-22-13; 502-750-876
    • Leszek Świć, pracownik gospodarczy, tel. 82-591-22-13