Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa

  Kierownik: dr hab. Danuta Urban, profesor nadzwyczajny
  tel. 81-524-81-16, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Profesorowie nadzwyczajni

   Adiunkci

   • dr Szymon Chmielewski, adiunkt, tel. 504-898-577, e-mail

   Wykładowcy

   • dr Marek Kamola, starszy wykładowca, tel. 81-524-81-15, e-mail
   • prof.dr hab. Leonid Kopiy, starszy wykładowca, tel. 81-524-81-15, e-mail

   Pozostali pracownicy

   • dr Anna Mikosz, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-14, e-mail