Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Katedra Zarządzania i Marketingu

  20-262 Lublin, ul. B. Dobrzańskiego 37
  tel. 81 461 00 61 centrala
  e-mail: ekonomia.zarzadzanie@up.lublin.pl
  Kierownik: dr hab. Eugenia Czernyszewicz, profesor nadzwyczajny
  tel. 81 461 00 61 w 283, tel/fax 81-461-05-61, e-mail, www

  Jednostki podległe

  Profesorowie nadzwyczajni

   Adiunkci

   • dr Marek Angowski, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w. 198, e-mail, www / Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych
   • dr inż. Barbara Bujanowicz-Haraś, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w.157, e-mail, www / Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych
   • dr inż. Katarzyna Domańska, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w. 176, e-mail
   • dr inż. Barbara Gradziuk, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w.196, e-mail, www / Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych
   • dr Anna Iwanicka, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w.273, e-mail
   • dr inż. Paweł Janulewicz, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w. 286, e-mail, www / Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych
   • dr Agnieszka Komor, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w. 270, e-mail, www / Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych
   • dr inż. Dariusz Paszko, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w. 154, e-mail / Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa
   • dr inż. Joanna Pawlak, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w. 154, e-mail / Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa
   • dr inż. Wioletta Wróblewska, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w.158, e-mail / Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa

   Asystenci

   • dr inż. Sebastian Białoskurski, asystent, tel. 81-461-00-61 w. 194, e-mail, www / Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych
   • mgr inż. Łukasz Kopiński, asystent, tel. 81-461-00-61 w. 282, e-mail / Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa
   • dr inż. Grzegorz Wesołowski, asystent, tel. 81 461 00 61 w. 197, e-mail, www / Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych

   Wykładowcy

   • dr Anna Goliszek, starszy wykładowca, tel. 81-461-00-61 w. 177, e-mail, www / Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych

   Pozostali pracownicy

   • mgr inż. Zenobia Kucia, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-461-00-61 w.174, e-mail / Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa
   • Danuta Kułak, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-461-00-61 w. 276
   • mgr Aldona Miłkowska, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-461-00-61 w. 181, e-mail