Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Katedra Ekonomii i Agrobiznesu

  20-262 Lublin, ul. B. Dobrzańskiego 37
  tel. 81-461-00-61 w. 127
  e-mail: ekonomia.agrobiznes@up.lublin.pl
  Kierownik: dr hab. Armand Kasztelan, adiunkt
  tel. 81-461-00-61 w.272, e-mail

  Profesorowie nadzwyczajni

  • prof. dr hab. Hanna Klikocka, profesor nadzwyczajny, tel. 81-461-00-61 w. 155, e-mail, www

  Adiunkci

  • dr Piotr Chojnacki, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w. 182, e-mail
  • dr Aneta Jarosz-Angowska, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w. 269, e-mail
  • dr Anna Kobiałka, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w. 172, e-mail
  • dr Elżbieta Kołodziej, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w. 178, e-mail
  • dr Artur Krukowski, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w. 179, e-mail
  • dr Anna Matras-Bolibok, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w.281, e-mail
  • dr Anna Nowak, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w. 271, e-mail
  • dr hab. Dariusz Staszczak, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w. 193, e-mail

  Asystenci

  • mgr Anna Budzyńska, asystent, tel. 81-461-00-61 w. 192, e-mail
  • mgr inż. Aneta Zakrzewska, asystent, tel. 81-461-00-61 w. 195, e-mail

  Wykładowcy

  • mgr inż. Renata Kubik , wykładowca, tel. 81-461-00-61 w. 289, e-mail
  • dr inż. Adam Włodarczyk, starszy wykładowca, tel. 81-461-00-61 w. 156, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • mgr Maria Dybciak-Grochowska, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-461-00-61 w. 175, e-mail
  • dr Ewa Wójcik, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-461-00-61 w. 127, e-mail

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Czesław Michałowski, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Dionizy Niezgoda, profesor emerytowany