Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Zakład Gospodarki Leśnej

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
  Kierownik: dr hab. Danuta Sugier, adiunkt
  tel. 81-445-60-26, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Adiunkci

   Asystenci

   • dr inż. Zdzisław Kaczmarski, asystent, tel. 81-445-65-91, e-mail
   • dr inż Alicja Słupska, asystent, tel. 81 445 66 94, e-mail

   Wykładowcy

   • dr Andrzej Konieczny, starszy wykładowca
   • dr Adam Kornat, starszy wykładowca
   • mgr inż. Wojciech Koryciński, wykładowca