Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Pracownia Rekreacji

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 15

  Jednostka nadrzędna

  Adiunkci

  • dr Rafał Rowiński, adiunkt, tel. 81-445-66-46, e-mail
  • dr. hab. Elżbieta Rutkowska, adiunkt, tel. 81-445-67-82, e-mail

  Wykładowcy

  • dr Bożena Bednarska, starszy wykładowca, tel. 81-445-67-82, e-mail