Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych

  20-262 Lublin, ul. B. Dobrzańskiego 37
  Kierownik: dr Agnieszka Komor, adiunkt
  tel. 81-461-00-61 w. 270, e-mail, www

  Jednostka nadrzędna

  Adiunkci

  • dr Marek Angowski, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w. 198, e-mail, www
  • dr inż. Barbara Bujanowicz-Haraś, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w.157, e-mail, www
  • dr inż. Barbara Gradziuk, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w.196, e-mail, www
  • dr inż. Paweł Janulewicz, adiunkt, tel. 81-461-00-61 w. 286, e-mail, www

  Asystenci

  • dr inż. Sebastian Białoskurski, asystent, tel. 81-461-00-61 w. 194, e-mail, www
  • dr inż. Grzegorz Wesołowski, asystent, tel. 81 461 00 61 w. 197, e-mail, www

  Wykładowcy

  • dr Anna Goliszek, starszy wykładowca, tel. 81-461-00-61 w. 177, e-mail, www