Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Zakład Socjologii Wsi

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
  Kierownik: dr hab. Maria Miczyńska - Kowalska, adiunkt
  tel. 81-445-67-75, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Adiunkci

   Wykładowcy

   • dr Konrad Buczma, wykładowca, tel. 81-445-65-91, e-mail
   • dr Sylwia Rogala-Walczyńska, wykładowca, tel. 81-445-65-91, e-mail