Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Zakład Nauk o Środowisku Glebowym

  Kierownik: prof. dr hab. Halina Smal, profesor zwyczajny
  tel. 81-524-81-44, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Profesorowie zwyczajni

  • prof. dr hab. Anna Słowińska-Jurkiewicz, profesor zwyczajny, tel. 81-524-81-29, e-mail

  Adiunkci

  • dr Maja Bryk, adiunkt, tel. 81-524-81-48, e-mail
  • dr Monika Jaroszuk-Sierocińska, adiunkt, tel. 81-524-81-48, e-mail
  • dr Beata Kołodziej, adiunkt, tel. 81-524-81-48, e-mail
  • dr hab. Sławomir Ligęza, adiunkt, tel. 81-524-81-57, e-mail
  • dr hab. Jacek Pranagal, adiunkt, tel. 81-524-81-51, e-mail

  Wykładowcy

  • dr inż. Jan Hodara, starszy wykładowca, tel. 81-524-81-17, e-mail