Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
  tel. 81-445-68-84
  e-mail: genetyka.roslin@up.lublin.pl
  Dyrektor: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, profesor zwyczajny
  tel. 81-445-67-47, e-mail

  Jednostki podległe

  Profesorowie zwyczajni

   Profesorowie nadzwyczajni

   • prof. dr hab. Romuald Doliński, prof. nadzwyczajny, tel. 81-445-69-20, e-mail
   • prof.dr hab. Wanda Kociuba, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-60-05, e-mail

   Adiunkci

   • dr hab. Maria Chrząstek, adiunkt, tel. 81-445-68-97, e-mail
   • dr Jacek Gawroński, adiunkt, tel. 81-445-69-38, e-mail / Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
   • dr Agnieszka Grądzielewska, adiunkt, tel. 81-445-68-66, e-mail
   • dr Elżbieta Kaczmarska, adiunkt, tel. 81-445-68-42, e-mail / Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
   • dr Aneta Kramek, adiunkt, tel. 81 445 69 42, e-mail
   • dr Justyna Leśniowska-Nowak, adiunkt, tel. 81-445-66-25, e-mail
   • dr inż Katarzyna Masternak, adiunkt, tel. 81-445-66-75, e-mail
   • dr Michał Nowak, adiunkt, tel. 81 445 69 01, e-mail
   • dr Sylwia Okoń, adiunkt, tel. 81-445-66-25, e-mail
   • dr Edyta Paczos-Grzęda, adiunkt, tel. 81-445-68-66, e-mail
   • dr hab. Roman Prażak, adiunkt, tel. 81-445-60-81, e-mail / Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
   • dr hab. Marta Tomczyńska-Mleko, adiunkt, e-mail
   • dr hab. Jadwiga Żebrowska, adiunkt, tel. 81-445-60-29, e-mail / Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych

   Asystenci

   • dr Magdalena Dyduch-Siemińska, asystent, tel. 81-445-67-76, e-mail / Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
   • mgr. inż. Sylwia Sowa, asystent, tel. 81-445-68-96, e-mail

   Pozostali pracownicy

   • dr Katarzyna Głębocka, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-96, e-mail
   • mgr inż. Aneta Koroluk, starszy technik, tel. 81-445-68-96, e-mail
   • mgr inż. Wojciech Marecki, starszy technik, tel. 81-445-67-76, e-mail / Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
   • mgr. inż. Aleksandra Nucia, starszy technik, tel. 81-445-67-85, e-mail
   • mgr inż. Tomasz Ociepa, starszy technik, tel. 81-445-67-85, e-mail
   • mgr. inż. Sylwia Sowa, starszy technik, tel. 81-445-68-96, e-mail
   • dr inż. Agnieszka Surmacz-Magdziak, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-84, e-mail
   • mgr inż. Bożena Szafrańska, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-76, e-mail / Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych

   Profesorowie emerytowani

   • prof. dr hab. Daniela Gruszecka, profesor emerytowany
   • prof.dr hab. Jerzy Hortyński, profesor emerytowany, tel. 81-445-69-38, e-mail / Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
   • prof. dr hab. Danuta Miazga, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-25
   • prof. dr hab. Marian Milczak, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-85
   • prof. dr hab. Grażyna Stefanowska, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-75
   • prof. dr hab. Krystyna Szwed-Urbaś, profesor emerytowany
   • prof. dr hab. Czesław Tarkowski, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-75