Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

  20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
  tel. 81-524-81-15, fax 81-524-81-50
  Dyrektor: prof. dr hab. Halina Smal, profesor zwyczajny
  tel. 81-524-81-44, e-mail

  Jednostki podległe

  Profesorowie zwyczajni

  • prof. dr hab. Stanisław Baran, profesor zwyczajny, tel. 81-524-81-54, e-mail / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
  • prof. dr hab. Elżbieta Bielińska, profesor zwyczajny, tel. 81-524-81-59, e-mail / Zakład Biologii Gleby
  • prof. dr hab. Anna Słowińska-Jurkiewicz, profesor zwyczajny, tel. 81-524-81-29, e-mail / Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
  • prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta, profesor zwyczajny, tel. 81-524-81-20, e-mail / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami

  Profesorowie nadzwyczajni

  • prof. dr hab. Heronim Olenderek, profesor nadzwyczajny, tel. 502-064-945, e-mail
  • dr hab. Danuta Urban, profesor nadzwyczajny, tel. 81-524-81-16, e-mail / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa

  Adiunkci

  • dr Marta Bik-Małodzińska, adiunkt, tel. 81-524-81-13, e-mail / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
  • dr Maja Bryk, adiunkt, tel. 81-524-81-48, e-mail / Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
  • dr Szymon Chmielewski, adiunkt, tel. 504-898-577, e-mail / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
  • dr hab. Barbara Futa, adiunkt, tel. 81-524-81-64, e-mail / Zakład Biologii Gleby
  • dr Monika Jaroszuk-Sierocińska, adiunkt, tel. 81-524-81-48, e-mail / Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
  • dr Małgorzata Kawecka-Radomska, adiunkt, tel. 81-524-81-17, e-mail / Zakład Biologii Gleby
  • dr Beata Kołodziej, adiunkt, tel. 81-524-81-48, e-mail / Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
  • dr hab. Sławomir Ligęza, adiunkt, tel. 81-524-81-57, e-mail / Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
  • dr hab. Jacek Pranagal, adiunkt, tel. 81-524-81-51, e-mail / Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
  • dr Sylwia Wesołowska, adiunkt, tel. 81-524-81-26, e-mail / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
  • dr. hab. Grażyna Żukowska, adiunkt, tel. 81-524-81-56, e-mail / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami

  Asystenci

  • dr inż. Magdalena Myszura, asystent, tel. 81-524-81-60, e-mail / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami

  Wykładowcy

  • dr inż. Jan Hodara, starszy wykładowca, tel. 81-524-81-17, e-mail / Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
  • dr Marek Kamola, starszy wykładowca, tel. 81-524-81-15, e-mail / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
  • prof.dr hab. Leonid Kopiy, starszy wykładowca, tel. 81-524-81-15, e-mail / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Iwona Baciurn, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-15, e-mail
  • mgr inż. Elżbieta Kieliszek, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-53, e-mail
  • mgr inż. Agnieszka Kłos, starszy technik, tel. 81-524-81-19, e-mail / Zakład Biologii Gleby
  • dr Anna Mikosz, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-14, e-mail / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
  • mgr Daniel Strzałka, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-58, e-mail / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
  • mgr Alicja Strzałka, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-58, e-mail / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
  • mgr inż. Małgorzata Zawiślak-Pranagal, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-52, e-mail

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Józef Borowiec, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-16
  • prof. dr hab. Maria Flis-Bujak, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-08 / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
  • prof. dr hab. Ryszard Turski, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-13