Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  ZNP Pracowników UP

  ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
  tel. 81 445 69 79, 445 66 50
  e-mail: pietrzaks@interia.pl
  Prezes: prof. dr hab. Sławomir Pietrzak, prof. nadzw.
  tel. 81-445-66-50, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • Elżbieta Łucjan, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 445-69-79, e-mail