Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  ZNP Pracowników UP

  ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
  tel. 81-445-69-79, 81-445-60-86
  e-mail: krzysztof.tomczuk@up.lublin.pl
  p.o. Prezesa: dr hab. Krzysztof Tomczuk, profesor nadzwyczajny
  tel. 81-445-60-86, e-mail

  Profesorowie nadzwyczajni

   Pozostali pracownicy

   • Elżbieta Łucjan, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-69-79, e-mail