Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl    Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność"

    ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
    tel. Lech Szafrański, 81 445 65 15

    Pozostali pracownicy

    • mgr inż. Małgorzata Kosior, st. specjalista nauk-tech., tel. 81-445-66-87, e-mail