Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Społeczny Inspektor Pracy

  20-280Lublin, ul. Doświadczalna 44
  tel. 81-461-06-05, 81-461-00-61 w. 227
  e-mail: krzysztof.jasiński@up.lublin.pl
  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Jasiński, Społeczny Inspektor Pracy
  tel. 81-461-06-05, 81-461-00-61 w. 227, e-mail

  Pozostali pracownicy