Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl    Społeczny Inspektor Pracy

    tel. 81 461 00 61 w. 231, Krzysztof Jasiński
    e-mail: krzysztof.jasiński@up.lublin.pl