Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl    Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół UP w Lublinie

    Akademicka 15, 20-950 Lublin
    tel. 81 445 66 05, fax 81 445 67 19