Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Centralne Laboratorium Agroekologiczne

  ul. B.Dobrzańskiego 3,20-262 Lublin
  tel. 81-440-87-84, 81-440-87-85
  e-mail: cla@up.lublin.pl
  www: http://cla.up.lublin.pl
  p.o. Kierownika Laboratorium: dr Michał Rudaś, specjalista naukowo-techniczny
  tel. 81-440-87-84, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • dr Agnieszka Adamczuk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-85
  • mgr Iwona Filiks, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84, e-mail
  • mgr Anna Kornijów, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84, e-mail
  • mgr Elżbieta Kosik, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84, e-mail
  • mgr Andrzej Kucharski, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84, e-mail
  • mgr inż. Maria Mendza, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
  • mgr Bernadetta Nalepa, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84, e-mail
  • mgr Iwona Niemiałkowska-Butrym, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84, e-mail
  • dr Michał Pałys, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84, e-mail
  • mgr Anna Pluta, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84, e-mail
  • mgr Anna Rutkowska, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84, e-mail
  • mgr inż. Emilia Skorek, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-85
  • mgr Małgorzata Sochaj, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84, e-mail
  • mgr inż. Anna Wierbol, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84, e-mail
  • mgr Justyna Wiertel-Sobańska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84
  • mgr inż. Renata Więch, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-440-87-84