Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

  20-612 Lublin ul.Głęboka 28
  tel. 81-531-96-17
  e-mail: spnjo@up.lublin.pl
  www: http://www.jezyki.up.lublin.pl
  Kierownik: mgr Grażyna Roguska, starszy wykładowca
  tel. 81-531-96-16, e-mail

  Jednostki podległe

  Wykładowcy

  • mgr Barbara Adamus, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15, e-mail / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Elżbieta Atkinson, wykładowca, tel. 81-531-96-15 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Ewa Badurowicz, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97, e-mail / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
  • mgr Anna Baran, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-14, e-mail / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
  • mgr Adriana Bolibok, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Anna Cięszczyk, wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Agnieszka Czarnecka, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Anna Eustachiewicz-Szulc, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Bożenna Fiuk, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15, e-mail / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Agnieszka Germain, wykładowca, tel. 81-531-96-15 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Małgorzata Grochowska, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15, e-mail / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Katarzyna Grunt, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15, e-mail / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Anna Gruszecka, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97, e-mail / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
  • mgr Elżbieta Karolak, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97 / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
  • mgr Jacek Kasprzak, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Ryszard Kiczorowski, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97, e-mail / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
  • mgr Ewa Koproń, wykładowca, tel. 81-531-96-18 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Grażyna Kowalczuk, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97, e-mail / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
  • mgr Eliza Kowalewska, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Dariusz Kożuch, starszy wykładowca , tel. 81-531-96-15, e-mail / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Dorota Krzysiak, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Olga Mazurek, wykładowca, tel. 81-531-96-15, e-mail / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Andrzej Muciek, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Sławomir Nowikowski, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Daniel Opydo, wykładowca, tel. 81-531-96-18 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Witold Piech, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Joanna Piechnik, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Marzena Ponikowska, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Jolanta Radkowiak, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Bożenna Radomska, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97, e-mail / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
  • mgr Joanna Rączkiewicz, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-14, e-mail / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Zofia Rosłowicz, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97, e-mail / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
  • mgr Urszula Rzeszutko-Tarnas, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97, e-mail / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
  • mgr Agnieszka Szczepanowska, wykładowca, tel. 81-531-96-18 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Dorota Szewczuk, wykładowca, tel. 81- 531-96-18 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Jerzy Szuma, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97, e-mail / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
  • mgr Urszula Szuma, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-14, e-mail / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
  • mgr Monika Szwendrowska, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Bogusława Tkaczyk-Wolanin, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97, e-mail / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
  • mgr Iwona Trembaczowska, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Małgorzata Wojcieszuk, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18 / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Maria Wójcik, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Janina Monika Wójcik, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97 / Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
  • mgr Jerzy Wrzos, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
  • mgr Anna Zmysłowska, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail / Zespół Języka Angielskiego i Łaciny

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Anna Skrzypczak, specjalista, tel. 81-531-96-17, e-mail
  • mgr Edyta Zawada, specjalista, tel. 81-531-96-17, e-mail