Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  20-612 Lublin, ul. Głęboka 31
  tel. 81 445 68 55
  e-mail: swfis@up.lublin.pl
  Kierownik: mgr Jacek Szyłejko, starszy wykładowca
  tel. /081/445-68-55, 562-150-256, /0-81/745-78-38, e-mail

  Wykładowcy

  • mgr Mieczysław Antoszek, starszy wykładowca, tel. /81/445-68-55 lub /81/445-62-09
  • dr Agnieszka Błaszczak, starszy wykładowca-Z-ca Kierownika Studium, tel. 81-445-68-55
  • mgr Dariusz Boguszewski, starszy wykładowca, tel. /81/445-68-55 lub /81/445-62-09
  • mgr Marzena Bracław, starszy wykładowca, tel. /81/445-68-55 lub /81/445-62-09
  • mgr Lechosław Kawecki, starszy wykładowca, tel. /81/445-68-55 , e-mail
  • mgr Piotr Lorencowicz, starszy wykładowca, tel. /81/445-68-55 lub /81/445-62-09
  • mgr Krystyna Noskiewicz-Czarnecka, starszy wykładowca, tel. /81/445-68-55 lub /81/445-62-09
  • mgr Agnieszka Orzeł, starszy wykładowca, tel. /81/445-68-55 lub /81/445-62-09
  • mgr Marek Tracz, starszy wykładowca, tel. /81/445-68-55 lub /81/445-62-09
  • mgr Marek Wawer, starszy wykładowca, tel. /81/445-68-55 lub /81/445-62-09
  • mgr Ewa Żabicka, starszy wykładowca, tel. /81/445-68-55 lub /81/445-62-09

  Pozostali pracownicy

  • Grażyna Żydek, specjalista, tel. 81-445-68-55, e-mail