Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

  ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
  tel. 81 445 67 11, fax 81 533 37 52
  e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl
  www: www.wydawnictwo.up.lublin.pl
  Kierownik: mgr Anna Wypychowska, Z-ca Redaktora Naczelnego
  tel. 445-67-61

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Anna Demetraki-Paleolog, specjalista, tel. 81-445-68-05, e-mail
  • mgr Monika Jaskowiak, redaktor naczelny "Aktualności UP w Lublinie", tel. 445-68-05
  • mgr Agnieszka Litwińczuk, starszy technik, tel. 81-445-67-61
  • Małgorzata Łucjan, redaktor techniczny, tel. 445-66-60
  • mgr inż. Ewelina Łukasiak, redaktor, tel. /81/445-68-05
  • mgr Magdalena Marcewicz, sekretarz wydawnictwa, tel. 81-445-67-61