Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

  ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
  tel. 81-445-66-60, fax 81- 533-37 52
  e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl
  www: www.wydawnictwo.up.lublin.pl
  Kierownik: mgr Anna Wypychowska, z-ca redaktora naczelnego/kierownik Wydawnictwa
  tel. 81-445-67-11, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Anna Demetraki-Paleolog, specjalista, tel. 81-445-68-05, e-mail
  • Małgorzata Grzesiak, operator składu komputerowegp, tel. 81-445-67-61, e-mail
  • mgr Monika Jaskowiak, redaktor naczelny "Aktualności UP w Lublinie", tel. 81-445-68-05, e-mail
  • mgr Agnieszka Litwińczuk, starszy technik, tel. 81-445-67-61, e-mail
  • Małgorzata Łucjan, redaktor techniczny, tel. 81-445-66-60, e-mail
  • mgr Ewelina Łukasiak, redaktor, tel. 81-445-67-61, e-mail
  • mgr Magdalena Marcewicz, sekretarz wydawnictwa, tel. 81-445-66-60, e-mail