Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Zespół Języka Angielskiego i Łaciny

  20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
  Kierownik: mgr Joanna Rączkiewicz, starszy wykładowca
  tel. 81-531-96-14, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Wykładowcy

  • mgr Barbara Adamus, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15, e-mail
  • mgr Elżbieta Atkinson, wykładowca, tel. 81-531-96-15
  • mgr Adriana Bolibok, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail
  • mgr Anna Cięszczyk, wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail
  • mgr Agnieszka Czarnecka, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15
  • mgr Anna Eustachiewicz-Szulc, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15
  • mgr Bożenna Fiuk, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15, e-mail
  • mgr Agnieszka Germain, wykładowca, tel. 81-531-96-15
  • mgr Małgorzata Grochowska, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15, e-mail
  • mgr Katarzyna Grunt, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15, e-mail
  • mgr Jacek Kasprzak, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15
  • mgr Ewa Koproń, wykładowca, tel. 81-531-96-18
  • mgr Eliza Kowalewska, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15
  • mgr Dariusz Kożuch, starszy wykładowca , tel. 81-531-96-15, e-mail
  • mgr Dorota Krzysiak, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-15
  • mgr Olga Mazurek, wykładowca, tel. 81-531-96-15, e-mail
  • mgr Andrzej Muciek, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail
  • mgr Sławomir Nowikowski, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail
  • mgr Daniel Opydo, wykładowca, tel. 81-531-96-18
  • mgr Witold Piech, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail
  • mgr Joanna Piechnik, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail
  • mgr Marzena Ponikowska, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail
  • mgr Jolanta Radkowiak, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail
  • mgr Agnieszka Szczepanowska, wykładowca, tel. 81-531-96-18
  • mgr Dorota Szewczuk, wykładowca, tel. 81- 531-96-18
  • mgr Monika Szwendrowska, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18
  • mgr Iwona Trembaczowska, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail
  • mgr Małgorzata Wojcieszuk, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18
  • mgr Maria Wójcik, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail
  • mgr Jerzy Wrzos, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail
  • mgr Anna Zmysłowska, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-18, e-mail