Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego

  20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
  Kierownik: mgr Urszula Szuma, starszy wykładowca
  tel. 81-531-96-14, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Wykładowcy

  • mgr Ewa Badurowicz, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97, e-mail
  • mgr Anna Baran, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-14, e-mail
  • mgr Anna Gruszecka, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97, e-mail
  • mgr Elżbieta Karolak, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97
  • mgr Ryszard Kiczorowski, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97, e-mail
  • mgr Grażyna Kowalczuk, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97, e-mail
  • mgr Bożenna Radomska, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97, e-mail
  • mgr Grażyna Roguska, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-16, e-mail
  • mgr Zofia Rosłowicz, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97, e-mail
  • mgr Urszula Rzeszutko-Tarnas, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97, e-mail
  • mgr Jerzy Szuma, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97, e-mail
  • mgr Bogusława Tkaczyk-Wolanin, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97, e-mail
  • mgr Janina Monika Wójcik, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97