Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Zespół lektorów języka rosyjskiego

  20-612 Lublin, ul. Głeboka 28
  Kierownik: mgr Anna Baran, starszy wykładowca
  tel. 81-531-96-14, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Wykładowcy

  • mgr Grażyna Kowalczuk, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97, e-mail
  • mgr Urszula Rzeszutko-Tarnas, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97, e-mail
  • mgr Janina Monika Wójcik, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-97