Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Gospodarstwo Doświadczalne w Czesławicach

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  tel. 81-501-59-08
  p.o.Kierownika Gospodarstwa Dośw. w Czesławicach: mgr inż. Grzegorz Siemiński, specjalista
  tel. 572330873, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Ewelina Kapitan, specjalista, tel. 572330873, e-mail
  • Marzena Kiryczuk, specjalista, tel. 572330873, e-mail