Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Gospodarstwo Doświadczalne w Felinie

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  Kierownik Gospodarstwa Doświadczalnego w Felinie: mgr inż. Andrzej Konopiński, St.specjalista inż.-techn.
  tel. 81461 06 78, www

  Pozostali pracownicy

  • Bożena Zdunek, specjalista