Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Biblioteka Gł. - Oddział Wydawnictw Zwartych

  Akademicka 15, 20-950 Lublin
  Kierownik Oddziału: mgr Monika Nowogrodzka, kustosz
  tel. 81-445-62-23, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Małgorzata Gawęda, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-23
  • mgr Renata Lewińska, starszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-23, e-mail
  • mgr Adriana Sobczak-Frynas, kustosz biblioteczny, tel. 81-445-60-82, e-mail
  • mgr inż. Agnieszka Szymczak, kustosz, tel. 81-445-60-82, e-mail