Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Biblioteka Gł. - Oddział Wydawnictw Ciągłych

  Akademicka 15, 20-950 Lublin
  Kierownik Oddziału: mgr Irmina Padzińska, starszy kustosz dyplomowany
  tel. 81-445-62-26, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Pozostali pracownicy

  • mgr Monika Mroczek, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-26, e-mail
  • mgr Agnieszka Penar, kustosz, tel. 81-455-62-26, e-mail
  • mgr Monika Żuraw, kustosz, tel. 81-445-62-26, e-mail