Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Biblioteka Gł. - Oddział Wypożyczalni i Magazynów

  Akademicka 15, 20-950 Lublin
  Kierownik Oddziału: mgr Bartłomiej Boćkowski, starszy bibliotekarz
  tel. 81-445-62-28, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Radosław Kowalik, bibliotekarz, tel. 81-445-62-43, e-mail
  • mgr Marek Niewiadomy, bibliotekarz, tel. 81-445-62-40, e-mail
  • mgr inż. Hanna Pawłowska, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-25
  • mgr Bożena Persona, kustosz, tel. 81-445-62-22
  • mgr Maria Sobczyk, bibliotekarz, tel. 81-445-62-43
  • mgr inż. Katarzyna Stafińska, kustosz, tel. 81-445-62-25, e-mail
  • mgr Ilona Stańczak, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-43
  • mgr Krystyna Węcławska, kustosz, tel. 81-445-62-25
  • Zdzisława Zań, bibliotekarz, tel. 81-445-62-25