Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Biblioteka Gł. - Oddział Czytelni

  Akademicka 15, 20-950 Lublin
  Kierownik Oddziału: mgr inż. Monika Baltyn, starszy bibliotekarz
  tel. 81-445-62-46, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Pozostali pracownicy

  • inż. Monika Gierej, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-44, 81-445-62-47, e-mail
  • mgr inż. Marzena Kopińska, bibliotekarz, tel. 81-445-62-44, 81-445-62-47, e-mail
  • mgr inż. Ewa Leszczyńska, kustosz, tel. 81-445-62-44, 81-445-62-47
  • mgr inż. Dagmara Mischlich, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-44, 81-445-62-47, e-mail
  • mgr inż. Małgorzata Nowak, kustosz biblioteczny, tel. 81-445-62-44, 81-445-62-47
  • mgr inż. Magdalena Piech, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-44, 81-445-62-47
  • mgr Ewa Stępień, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-44, 81-445-62-47
  • mgr Justyna Wojdyła, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-44, 81-445-62-47, e-mail