Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Biblioteka Gł. - Sekcja Inwentaryzacji i Selekcji Księgozbioru

  Akademicka 15, 20-950 Lublin

  Jednostka nadrzędna

  Pozostali pracownicy

  • dr Marian Butkiewicz, kustosz biblioteczny , tel. 81-445-62-24, e-mail
  • mgr inż. Helena Gruszecka, kustosz dyplomowany, tel. 81-445-60-82, e-mail
  • dr Marta Zalewska-Korona, starszy bibliotekarz, tel. 81-445-60-82, e-mail