Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl    Biblioteka Gł. - Zastępca dyrektora

    ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

    Jednostka nadrzędna

    Pozostali pracownicy

    • mgr Bartłomiej Boćkowski, starszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-28, e-mail